Firande med beställningsverk

cus_gbg_det_sv_webb1I det andra konsertprogrammet i vårt 40-årsjubileum bjuder vi på en fanfar över fyra decennier, från 1600-talskompositören Rebel till ett uruppförande av nutida Carl Unander Scharin.

Stycket ”The Eternal Body of Man is the imagination – a time capsule” är ett beställningsverk direkt för Drottningholms Barockensembles 40-årsjubileum, med stöd av Statens Kulturråd. Inspirationen har Carl Unander Scharin hämtat från rymdsonden Voyager II som skickades ut ur Solsystemet på 1970-talet, innehållande ”The Golden Record” – en guldpläterad LP-skiva som ska kunna spelas av en eventuell avlägsen civilisation med den medföljande grammofonen. Titeln kommer från en rad av poeten, mystikern och konstnären William Blake (1757-1827). Verket har tre delar, som följer tankebanan från jordeytan, via avfärden, till konstens luftiga rymd.

”Mänskligheten har många gånger återvänt till tanken om en tidskapsel, drömmen om att kommunicera från en tid till en annan. På sätt och vis är varje bok, varje konstverk, varje artefakt en ’Time Capsule’. I verket The Eternal Body of Man is the imagination, vill jag med de gamla instrumenten kommunicera med nutiden, och därmed med framtiden. Verket är tänkt som en fanfar som famlar över tid och rum” berättar Carl Unander Scharin, som även kommer dirigera stycket vid uruppförandet i Engelbrektskyrkan.

Välkommen att fira med oss! Läs mer om konsertprogrammet här.