november 2013

Julnattens mysterier

Fredag den 20 december bjuder Drottningholms Barockensemble och vokalensemblen Voces Nordicae in till en garanterat annorlunda julkonsert. De två ensemblerna strävar åt samma håll med olika medel, vilket ger ett möte som skapar stämning och spänning. Förutom en rad välkända musikstycken ur julrepertoaren bjuds det även på spännande och stämningsfulla improvisationer. Det blir alltså en variation av musik du har hört förut och musik du aldrig kommer höra igen. Läs mer om programmet här. Skicka ett mejl till info@dbe.nu för att förboka biljetter. Välkommen!

Julnattens mysterier Läs mer »

Klimatkonserten i DN

Söndagen den 24 november gav Drottningholms Barockensemble konserten Klimatet – ett tema med globala variationer, bl.a. med uruppförandet av Tebogo Monnakgotlas beställningsverk ”Shattered streams”. Samma dag publicerade DN tre frågor till tonsättaren:

”Golfströmmen driver stycket framåt
Med vårt klimat som utgångspunkt och barockmusik som grund, anordnas söndagens klimatkonsert i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Drottningholms Barockensemble presenterar verk med koppling till vädertemat och meteorologen Helen Tronstad håller föredrag om klimathotet. För programmets nyskrivna verk står tonsättaren Tebogo Monnakgotla.

1. Vad är din roll i klimatkonserten?
– Jag blev tillfrågad att skriva ettnytt verk som tar avstamp i tematklimat. Då skrev jag ”Shattered streams” som handlar om de smältande isarna vid polerna som hotar golfströmmen.

2. Hur komponerar man egentligen ett verk utifrån klimatet?
– Jag brukar arbeta mycket med inre bilder som jag får inspiration ifrån. Jag tycker att det är skönt att ha ett utommusikaliskt tema som utgångspunkt. I verket så är det golfströmmen som driver stycket framåt och mot det ställs de smältande isarna som är mer karga och stillastående.

3. Vad har barockmusik att göra med klimatet?
– Under barocken var det vanligt att man använde sig av väder och naturens element som inspiration. Som Vivaldis ”De fyra årstiderna” och Telemanns ”Hamburger Ebb und Fluth”.

Johanna Gafvelin”

Klimatkonserten i DN Läs mer »

Klimatet som musikaliskt tema i Engelbrektskyrkan

Helen TronstadKlimatet har i alla tider spelat en stor roll för människor och har inspirerat många kompositörer, inte minst under barocken. Söndagen den 24 november ger Drottningholms Barockensemble en konsert med titeln Klimatet – ett tema med globala variationer. Historisk programmusik med anknytning till klimat och väderfenomen bildar stommen i detta program där ett nyskrivet beställningsverk av tonsättaren Tebogo Monnakgotla får skapa ännu en dimension. Meteorologen Helen Tronstads redogörelser om klimatets utveckling i Sverige med omnejd integreras i helheten. Smältande isar och kortare perioder med snötäcke är några faktorer som kommer att påverka klimatet för oss. Havens förmåga att lagra värme är mycket betydelsefull och här spelar Golfströmmen en viktig roll. Detta scenario inspirerade Tebogo Monnakgotla i komponerandet av stycket Shattered streams, som uruppförs i samband med klimatkonserten i Engelbrektskyrkan. Projektet genomförs med stöd av Statens kulturråd, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Engelbrekts församling. Läs mer om programmet här.

Klimatet som musikaliskt tema i Engelbrektskyrkan Läs mer »