Klimatkonserten i DN

Söndagen den 24 november gav Drottningholms Barockensemble konserten Klimatet – ett tema med globala variationer, bl.a. med uruppförandet av Tebogo Monnakgotlas beställningsverk ”Shattered streams”. Samma dag publicerade DN tre frågor till tonsättaren:

”Golfströmmen driver stycket framåt
Med vårt klimat som utgångspunkt och barockmusik som grund, anordnas söndagens klimatkonsert i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Drottningholms Barockensemble presenterar verk med koppling till vädertemat och meteorologen Helen Tronstad håller föredrag om klimathotet. För programmets nyskrivna verk står tonsättaren Tebogo Monnakgotla.

1. Vad är din roll i klimatkonserten?
– Jag blev tillfrågad att skriva ettnytt verk som tar avstamp i tematklimat. Då skrev jag ”Shattered streams” som handlar om de smältande isarna vid polerna som hotar golfströmmen.

2. Hur komponerar man egentligen ett verk utifrån klimatet?
– Jag brukar arbeta mycket med inre bilder som jag får inspiration ifrån. Jag tycker att det är skönt att ha ett utommusikaliskt tema som utgångspunkt. I verket så är det golfströmmen som driver stycket framåt och mot det ställs de smältande isarna som är mer karga och stillastående.

3. Vad har barockmusik att göra med klimatet?
– Under barocken var det vanligt att man använde sig av väder och naturens element som inspiration. Som Vivaldis ”De fyra årstiderna” och Telemanns ”Hamburger Ebb und Fluth”.

Johanna Gafvelin”