Musikalisk vårbuffé med Arnold Östman

Arnold Östman är en av våra svenska pionjärer när det handlar om  framförandet av äldre musik på tidstrogna instrument, och med historiskt underbyggd uppförandepraxis. I mer än femtio år, sedan det sena 1960-talet, har han satt Sverige och många av dess musikinstitutioner på världskartan med operaproduktioner, tematiska konserter, turnéer och skivutgivningar. Östman invaldes som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien 1992.

Drottningholms Barockensemble har samarbetat med Östman i ett antal projekt under åren. I samband med hans 80-årsdag i år bjuder ensemblen in till jubileumskonsert Arnold Östman står som dirigent. Två klassiska mästerverk står på programmet. Haydns Sinfonia concertante i B-dur uppvisar på ett enastående sätt fyra instrument i dess wienklassiska form: oboe, fagott, violin och violoncell. Konserten avslutas med ”Jupitersymfonin”, Mozarts 41 symfoni och den som kom att bli hans sista.

Jubileumskonserten den 1 juni kl 15 ger dig som åhörare en inblick i hur tidig musik-rörelsen nådde Sverige. Förutom att de äldre instrumenten åter togs i bruk återupptäcktes repertoar, estetik och speltekniker från slutet av 1700-talet som kom att vitalisera musiklivet under senare delen av 1900-talet – både här och i övriga världen.

Efter konserten dukas vår traditionsenliga vårbuffé fram i församlingssalen. Med både konsert- och buffébiljett får du en musikalisk och kulinarisk helkväll! Biljetter finns att förköpa på ticketmaster.se. (Buffébiljett köper du i steg 2. Antalet buffébiljetter är begränsat.)

Musikalisk vårbuffé med Arnold Östman Läs mer »