Magnificat! Magnificat!

Johann Sebastian Bach, barockens okrönte mästare, möter Sven-David Sandström, den svenska modernismens mästare i en galet spännande oratorieduell! Magnificat är den lovsång den havande Maria utbrast i då hon besökte Johannes Döparens mor Elisabet. Genom tiderna har många kompositörer inspirerats av händelsen och i ett samarbete mellan Drottningholms Barockensemble och en kammarkör möts epokerna i två Magnificat, ett historiskt och ett modernt.

Program
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Magnificat i D-dur (1733)
Sven-David Sandström (f. 1942): Magnificat (2005)

Medverkande
Drottningholms Barockensemble (22 musiker)
xxx-kammarkör med fem solister

Konsertlängd
1 timme

 

Johann Sebastian Bach skrev sitt första Magnificat i Ess-dur år 1723. Tio år senare arbetade han om verket till den version i D-dur som framförs här. Stycket är skrivet för fem solister, femstämmig kör och orkester. Sven-David Sandströms Magnificat är ett i raden av hans sakrala verk med J.S. Bachs verk som förebild. Stycket är skrivet för barockinstrument och uruppfördes av Drottningholms Barockensemble år 2005. De båda verken kontrasterar mot varandra men förenas också i en kraft och glädje uttryckt av två mästerliga tonsättare.

För frågor och prisuppgifter, välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter hittar du här.

Tillbaka till ”För arrangörer”