Pukor och trumpeter i krig och fred

Trumpeten hör till de äldsta musikinstrumenten och har spelats sedan åtminstone 1500 f.Kr. De tidigaste varianterna användes i militära och religiösa sammanhang, snarare än musicerande i dagens mening. Tillsammans med trumpeten utvecklades från 1400-talet pukorna till kavalleriets främsta instrument.

Barocken blev den gyllene eran för naturtrumpeten. Under denna period skrevs en mängd musik för ekvillibristiska trumpetare. Lully är den tidigaste kända kompositören som har pukor med i partituret. Många barockkompositörer följde sedan i hans spår. Naturtrumpeten var förhärskande ända in på 1800-talet. Det var inte förrän 1818 som patentansökan inlämnades för den ventilteknik som används i den moderna trumpeten. Symfonier av Mozart, Beethoven, och så sent som Brahms, spelades med andra ord fortfarande på naturtrumpeter.

På lördag får vi höra ett välklingande urval av mer och mindre känd musik för barocktrumpeter och -pukor. Med inte mindre än fyra trumpetsolister och en puksolist utlovas en glänsande, virtuos barockupplevelse. Välkommen!