Nyfunna italienska barockskatter i ”Festa Napoletana”

Musikarkeologisk forskning har alltid legat Drottningholms Barockensemble varmt om hjärtat. Ensemblens grundare Lars Brolin, har under de senaste åren återvänt till Italien. På plats i Neapel har han tagit fram handskrifter ur konservatoriebibliotekets gömmor och funnit musikskatter som inte har spelats i modern tid. Lördag den 15 november kl 15 framför Drottningholms Barockensemble musik av inte mindre än sex olika tonsättare från den neapolitanska skolan – ett begrepp för de musikinstitutioner som växte fram ur skolor för föräldralösa barn på 1600- och 1700-talen. De gamla manuskripten, tillsammans med presentatören Vassilis Bolonassos skildringar, förflyttar oss rakt in i barockens varma syditalien med dess sprudlande folkliv, glöd och passion. Solister är Helena Ek – sopran, Mime Yamahiro Brinkmann – cello och Björn Gäfvert – cembalo. Se musiken i programmet här.