10 oktober 2021 16:00 i Varbergs kyrka, Varbergs församling : Konsert med Karlsson Barock

Karlsson Barock spelar kända orkesterverk av Johann Sebastian Bach och Georg Philipp Telemann. Av dessa giganter har Bach gått till historien som den mer kända av de båda, men under deras levnad var förhållandet det motsatta. Det var till och med så att Telemann kom på första plats när man utlyste tjänsten som kantor i Thomaskyrkan i Leipzig. Emellertid fick man nöja sig med ”att välja bland medelmåttorna” och således erhöll Bach sin sista tjänst!
Av Bach kommer vi att få höra hans första orkestersvit och av Telemann den Ouverturesvit som avslutas med den gigue som man kan höra i SVTs Antikrundan. Detta är en samarbetskonsert med musiker ur Drottningholm barockensemble.
Musikvetaren Mattias Lundberg ger en introduktion till konserten 15:45.
Barock-temat fortsätter efteråt på Varbergs Teater/Komedianten med föreläsning av Mattias och konsert med Concerto Copenhagen.
Läs mer på www.varbergskonsertforening.se