Nordic Baroque Scene (NBS)

Efter det stora samarbetsprojektet Viking Barock, där vi samlade barn, musiklärare och barockorkestrar från Island, Sverige, Norge och Finland, har vi ett mångårigt projekt under namnet Nordic Baroque Scene (NBS). Här samlas de fyra mest framstående orkestrarna i Norden, Drottningholms Barockensemble, CoCo från Köpenhamn, Finländska barockorkestern från Finland samt Barokkanerne från Norge i ett storsamarbetsprojekt där första projekten består av en internationell sångartävling Aria Borealis i Bodö. Här kan man lyssna på hela sångtävlingen!
Och här kan man läsa mer om Aria Borealis!

Med stöd av