CD-releaseturné: Johan Agrell
Missionskyrkan Uppsala 26 maj
Hjorthagskyrkan 27 maj
Katedralskolan Linköping 28 maj