Bach Highlights
Tribute to Anders Öhrwall
Adolf Fredriks kyrka 24 september kl 18.00

Adolf Fredriks kyrkas kammarkör
Drottningholms Barockensemble
Anne Sofie von Otter,mezzosopran
Christoffer Holgersson, dirigent

För 300 år sedan påbörjade Johann Sebastian Bach sin tjänst i Leipzig
där mycket av hans kyrkomusik och kantater komponerades.

Under sin livstid var Bach möjligen mer känd för sitt virtuosa orgelspel än komponerande men i vår tid är hans enorma källa av kompositioner en högst viktig inspiration för många.

Anders Öhrwall grundade BACHKÖREN här i Adolf Fredriks församling år 1964.
En kyrkomusiker vars arbete med sin ensemble BACHKÖREN tog viktiga steg i, för sin tid här i Sverige, uppförandepraxis av Bach och andra kompositörer från renässansen och barocken. Öhrwalls tolkningar och bearbetningar har varit och är mycket betydande.

På konserten får vi också möta ett antal korister som sjöng i Bachkören under Öhrwalls ledning, i samarbete tillsammans med dagens Adolf Fredriks kyrkas kammarkör.

Anne Sofie von Otter är gästande solist, mezzosopran, och samarbetade tidigt i sin karriär med Öhrwall här i Adolf Fredriks kyrka. Drottningholms Barockensemble, Bachkören och Anders Öhrwall var under en lång tid nästan som ett slags musikaliskt kit, i symbios med varandra, som genomförde fullkomligt enastående konserter, inspelningar, tolkningar, resor och mycket annat.

För oss idag, här i Adolf Fredriks kyrka, är det en stor glädje att få låta dagens kammarkör samarbeta och musicera med dessa musiker och känna kopplingarna till historien på ett högst påtagligt sätt.

Det blir musik hämtad ur olika verk som exempelvis

– Magnificat (BWV 243)

– h-mollmässan (BWV 232)

– Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225)

– Brandenburgkonsert nr 4 (BWV 1049)

– Geist und Seele wird verwirret (BWV 35)

– Herz und Mund und Tat und Leben/Jesus bleibet meine Freude (BWV 147)

Välkomna!
Christoffer Holgersson
Musiker, dirigent, körledare

Biljetter via nortic.se: köp din biljett här