Påskdagen 31 mars kl 11
Gustav Vasa kyrka Musikhögmässa

J S Bach: Kantat ”Christ lag in Todes Banden” 
Gustaf Vasa Vokalensemble
Medlemmar ur Drottningholms Barockensemble
under ledning av Lars Fredén