Nätkonsert från Engelbrektskyrkan 30 maj kl 15.00

Medlemmar ur Drottningholms Barockensemble. Välkommen till en kortare konsert på nätet. Upplev konserten på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/engelbrekt